Grote afvalschijt quiz (fragment)

Vuilnisdienst werkt weer Vanaf 1 januari gaan we in Alphen waarschijnlijk betalen voor elke zak die we in de restafvalcontainer laten zakken. We vroegen politiek verslaggever Hans van den Akker hoe we nu eigenlijk ons afval zouden moeten gaan scheiden.

Maar of onze voorbeelden nu zo heel representatief waren? Luister zelf…

(foto: Jeroen Mirck via Compfight)